სერვისცენტრი

რენოს სერვისცენტრი კლიენტებს სანდო და ხარისხიან მომსახურებას სთავაზობს. ცენტრი აღჭურვილია თანამედროვე აპარატურითა და დანადგარებით. ერთდროულად 10 მანქანის მომსახურება არის შესაძლებელი.

თქვენს განკარგულებაშია:
• სავალი ნაწილის სარემონტო 5 დანადგარი
• ძრავის სარემონტო 3 დანადგარი
• ელექტრონული სისტემების სრული კომპიუტერული დიაგნოსტიკის 2 დანადგარი

ახალ ავტომობილებზე ვრცელდება საგარანტიო მომსახურება 5 წლის, ან 150 000 კმ გარბენის განმავლობაში