განვადება

 რენოს ცენტრი, 2016 წლიდან, ავტოდაკრედიტების კუთხით თანამშრომლობს ისეთ წამყვან ბანკებთან, როგორიცაა: საქართველოს ბანკი, თიბისი ბანკი და ბანკი რესპუბლიკა.

ავტოგანვადების პირობები მრავაფეროვანია, სესხის პროცენტი დამოკიდებულია თანამონაწილეობასა და ვადაზე.

მოქნილი გრაფიკი მომხმარებლებს აძლევს საშუალებას გააფორმონ ავტოგანვადება უპრეცენდენტოდ დაბალ პროცენტში.