უსაფრთხოება

უსაფრთხოება
უკან
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABS & AFU

ABS ეექსტრემალური დამუხრუჭებისას დამხმარე AFU სისტემით და დამუხრუჭების ძალის ელექტრონული გადანაწილებით EBD.