კომპანიის შესახებ

ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში

ბეჭდვაგაგზავნა

ს.ს. „ფრანს ავტო“

რენო ქართველ მომხმარებელს უკვე 10 წელია ემსახურება. კომპანიის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში არის სააქციო საზოგადოება „ფრანს ავტო“, რომლის დამფუძნებლები არიან ს.ს. „იმედი“ და შპს. „იბერია ბიზნეს ჯგუფი“.

ს.ს. „იმედი“ რეგისტრირებულია 1989 წლის 2 მაისიდან საფრანგეთში, რომელიც წარმოადგენს მრავალპროფილურ კომპანიას.

“იბერია ბიზნეს ჯგუფი” (IBG) შეიქმნა 1999 წელს. 2001 წლიდან ის უკვე წარმოადგენს გაერთიანებულ სავაჭრო ინდუსტრიულ ჰოლდინგს.