გარანტია


რენოს ცენტრში შეძენილ ავტომობილებზე ვრცელდება ოფიციალური გარანტია - 5 წელი ან 150 000 კმ, რომელიც ადრე შესრულდება.